Contact

 
Mayland Real Estate Sp. z o.o.
Ul. Puławska 427
02-801 Warszawa

email: biuro@mayland.pl
tel: +48 22 546 98 00
fax: +48 22 546 98 98

Mayland Real Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym
881.242.000,00 PLN, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000012635, REGON 11632332, NIP 951-11-71-581,
Siedziba: ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa, tel:+48 22 546 98 00,
fax: +48 22 546 98 98.
Mayland Real Estate Sp. z o.o., share capital PLN 881,242,000, entered in the Commercial Register
kept by the District Court of the City of Warsaw, Division XIII Commercial, under KRS 000012635,
REGON 11632332, NIP 951-11-71-581; Address: 427 Puławska St., 02-801 Warsaw, Tel. + 48 22 546 98 00,
Fax: +48 22 546 98 98.
Commercialization:
Agata Pytlewska
+48 510 009 043
agata.pytlewska@mayland.pl

Grzegorz Gawęda
+48 501 989 022
grzegorz.gaweda@mayland.pl

Sabina Kosiorowska
+48 880 61 58 73
sabina.kosiorowska@mayland.pl

Katarzyna Szczepańska
+48 504 101 809
katarzyna.szczepanska@mayland.pl

Commercialization of Riviera Gdynia:
Paulina Golubska
+48 506 009 653
paulina.golubska@mayland.pl

PR Coordinator:
Dominika Kantorowicz
+48 506 009 972
dominika.kantorowicz@mayland.pl

Press Room:
Anna Skrocka
+48 506 009 779
anna.skrocka@mayland.pl