Dyrektor Zarządzający i Członek Zarządu

Związana z Grupą Casino od 18 lat. W 2008 roku objęła stanowisko Dyrektora Finansowego, a od 2016 roku pełni w Mayland Real Estate funkcję Członka Zarządu. Nadzoruje działy księgowości, finansów, HR, administracji i IT.
Była odpowiedzialna za:

  • konsolidację sprawozdań finansowych i raportowanie do Grupy Casino;
  • emisje transz obligacji celem finansowania sieci Géant w Polsce na łączną kwotę ponad 500 mln euro;
  • pozyskanie finansowania dla projektów: Karolinka, Pogoria, Jantar, Centrum Riviera i Serenada;
  • udział w sprzedaży centrów handlowych w zakresie wyliczenia cen i analiz podatkowych.