Dyrektor ds. Komercjalizacji i Członek Zarządu

Związany z rynkiem nieruchomości komercyjnych od ponad 20 lat. Pracę rozpoczął w Domach Towarowych Casino, gdzie brał udział w tworzeniu zespołu ds. zarządzania centrami. Po sprzedaży aktywów spółki rozpoczął współpracę z Apsys Polska na stanowisku dyrektora operacyjnego i zarządzania umowami najmu. W 2005 roku dołączył do zespołu tworzącego Mayland Real Estate. Od początku budował i zarządzał w spółce zespołem leasingu oraz brał udział w tworzeniu koncepcji galerii handlowych.
Grzegorz Latała ma w swoim portfolio m.in.:

  • Apsys Polska – nadzór nad ponad 1000 umów najmu i zarządzanie największym portfolio centrów handlowych w Polsce;
  • Mayland Real Estate – stworzenie działu leasingu, podpisanie i nadzór nad negocjacjami ponad 800 umów najmu;
  • budowę i utrzymywanie trwałych relacji z najważniejszymi najemcami działającymi na polskim rynku, m.in. Inditex Group, H&M, Ikea, Auchan.